Hileli İflas

Hileli iflas suçu Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde ve İcra ve İflas Kanunu’nun 311. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu, İİK m.311/1 bendinde sırasıyla sayılan halleri, alacaklılarını zarara sokmak kastıyla ve hileli bir şekilde ortaya koyan kişinin hileli müflis sayılacağını ve aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılacağını açıkça belirtmiştir. TCK m.161/1 ve İİK m. 311/1 de sayılan tasarruflardan da anlaşılacağı gibi hileli iflas, seçimlik hareketli bir suçtur. Fiilin TCK md.161/1 ve İİK md.311/1’de sayılan bentlerden birisinin kapsamına girmesi ve suç işleme kastının varlığı halinde hileli iflas suçu oluşacaktır. Bunun yanı sıra hileli iflas suçunun somut tehlike suçu olması sebebiyle mağdurun suça konu fiil sonrasında zarar görmesi, suçun oluşumu konusunda önemli değildir. Seçimlik hareketlerden birinin varlığı halinde mağdur zarar görmese dahi suç gerçekleşmiş olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top