Fazla Mesai Alacağı

4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE FAZLA ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektedir. İş Kanunu hükümlerine tabi işçilik ilişkilerinde, işçi bağımlı olarak iş görmeyi, işveren de işçinin iş görme edimine karşılık olarak ücret ödemeyi üstlenmektedir. Tarafların bu asli yükümlülüklerinde ihtilaf doğması halinde, işçi, hak edişi olan ücret ödemelerini tahsil amacıyla sözleşmenin diğer tarafı olan işverene karşı dava açma hakkına sahiptir. İşçilik alacaklarına ilişkin davalar somut uyuşmazlıkta yetkili yerdeki İş Mahkemeleri’nin görev çatısı altına girmektedir. İşçinin emeği ve çalışmasına karşılık parasal değerler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili ücreti vb. başlıklar altında dava konusu edilebilir. İşçilik alacakları davasında ispat yönünden incelenmesi gereken önemli kalemlerden birisi fazla mesai alacağıdır. İş Kanunu m.41’de fazla çalışmanın tanımı yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to top