Uzmanlık Alanlarımız

01

Bilişim Hukuku

Elkoca Avukatlık Ofisi, her gün yeni bir gelişmeyle değişen bilişim teknolojileri alanında, idari ve adli mercilerde yürütülecek tüm süreçler için uzman kadrosu ile çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu anlamda, müvekkil portföyüne;

Dijital ortam ve benzeri alanlarda meydana gelen hak ihlalleri bakımından koruma alanı sağlamak, kişisel verilerin korunması, E-ticaret alanında gizlilik, kullanıcı ve üyelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri hazırlamak, müzakere süreçlerini yürütmek ve hukuki alt yapıları oluşturmak, Fikri mülkiyet alanında özellikle marka ve telif hukuku, lisanslama kapsamında sair hukuk ve ceza davalarının takibatını yapmak, Bilişim hukuku gelişmelerini en güncel haliyle uygulamaya geçirmekle hukuki süreçleri yürütmek ve sonuçlandırmak, İnternet içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları için danışmanlık hizmetleri verilmesi, alan adı kullanımı, internet ortamından içerik kaldırma, itibar yönetimi, veri koruma politikaları, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı gibi spesifik alanlarda işleri yürütmek konusunda tüm bilgi ve deneyimlerini aktarır.

02

Birleşme ve Devralmalar

Rekabet hukuku kapsamında ticari teşebbüslerin birleşme ve devralma işlemleri; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Birleşme yahut devralma sayılan haller ile bu kanun kapsamında geçerli kabul edilmeyen işlemlerin hangileri olduğu, Rekabet Kurumu’nun düzenleme, denetleme ve yaptırım işlemleri ile bunların tabi olduğu idari usul süreci, avukatlık ofisimizin uzmanlık alanlarındandır.

 

Piyasaların sağlıklı işleyişini anayasa  ile güvence altına alan tekelleşme yasağı kapsamında teşebbüslerin birleşme ya da devralma iş ve işlemlerinin usul ve yasaya en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayarak herhangi bir yaptırımla karşılaşmalarının önüne geçiyoruz.

03

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Kanunu Md:2

“Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.”

Kadromuzda bulunan uzman arabulucular ile  tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden, hızlı, pratik ve güvenilir  bir şekilde çözmeleri amaçlanmaktadır. Hukuk büromuzda iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, aile hukukunu ilgilendiren konuların maddi taleplerine ilişkin bölümü, tarafların tazminat ve alacak talepleri,  milletler arası uyuşmazlıklar ile ilgili ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere uyuşmazlığın taraflarını ortak bir noktada buluşturarak özel ve tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlığı birbirlerinin menfaatleri doğrultusunda en hızlı şekilde çözmek için büromuz tarafından arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

04

Bankacılık ve Finans

Avukatlık ofisimiz, süreçleri özel çözümler ve kurumsal ihtiyaçlara göre  müvekkillerle işbirliği içinde sürdürmektedir.

Elkoca ekibi olarak;

Ulusal ve uluslararası platformda birçok farklı sektörde şirket ve finans kuruluşunda sürecin yürütülmesi, olumsuz finansal etkenlerin kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarının korunması, alacaklıların muhtemel haciz ve muhafaza talepleri karşısında çözüm üretilmesi,  ipotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi, kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,  leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması, yeniden yapılandırma, konkordato ve iflas süreçlerinin ilerletilmesi, halka arz ve tasfiye işlemleri,  Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin ve tüm uyuşmazlıkların çözümü gibi birçok alanda hukuki hizmet vermektedir.

05

Basın ve Medya

Basın ve Medya Hukuku hem ceza hem de özel hukuk kapsamına giren bir konu olmakla birlikte, oldukça geniş bir alana sahiptir. Medya ile ilgili Sponsorluk Sözleşmeleri, Menajerlik sözleşmeleri, Medya şirketleri alım-satım danışmanlığı, Reklam hukuku ve reklam sözleşmeleri, aldatıcı reklamlara karşı cezai ve hukuki yaptırımlar Basın ve Medya Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Elkoca Avukatlık Bürosu olarak bu konularda hizmet vermenin yanı sıra ayrıca müvekkillerimiz için yazılı ve görsel yayınlar hakkında açılmış maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, Basın ve Medya yolu ile işlenmiş her türlü hakaret, iftira suçu ve onur kırıcı yayınlara karşı cezai ve hukuki süreçlerinin yürütülmesi, Özel televizyon kuruluşları RTÜK ve diğer idari mercilerde hukuki prosedürlerin işletilmesi ve danışmanlık verilmesi,  Görsel ya da yazılı basında gerçekleştirilen özel hayatın gizliliği ve kişi hak ve özgürlüğünü ihlal eden davaların takibi, gazete ve basın kuruluşlarına tekzip başvuruları özenle yapılmaktadır.

06

Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanında uzman avukatlarımız aracılığı ile;

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesindeki tüm suçlar ile ilgili ceza yargılamaları kapsamına giren ihtilafların çözümü, suç duyurusunda bulunma kovuşturma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti için avukatlarımız tüm bilgi birikim ve deneyimleriyle hazırdır.

07

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık kapsamında öncelikli hedefimiz, önleyici hukuki koruma ile çıkması muhtemel uyuşmazlıkların önüne geçmektir.

Dava ve alternatif uyuşmazlık sürecinin en başında müvekkillerimizi dinliyor, bilgi ve belgelerimizle hukuki yol haritamızı somut olaya göre belirliyor ve kendileriyle paylaşıyoruz. Böylece müvekkillerimizin beklenmedik sürprizlerle karşılaşmalarının da önüne geçmiş oluyoruz.

İletişim kanallarımızı her daim açık tutmak suretiyle, hukuki desteğimizi ihtiyaç olunan her an ulaşılabilir kılıyor; hiç vakit kaybetmeden doğru iş birlikleri ve özverili çalışma prensibimiz ile müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçları için yurtiçinde ve yurtdışında çözümler üretiyoruz.

Tüm hukuki süreçlerde zamanın kıymetinin, adalete ulaşmak kadar önemli olduğunu biliyoruz.

08

Enerji ve Madencilik Hukuku

Ülkemizin enerji ve doğal kaynaklar bakımından bu denli zengin olması, bu kaynakların kullanılma şekli ve yükümlülükleri hakkında deneyim sahibi olmayı ve mevzuata ilişkin hukuki hakimiyeti gerektirmektedir.

Bu kapsamda tüzel kişi müvekkillerimizin enerji ve doğal kaynaklarla ilgili faaliyetlerinden doğan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans başvuruları ve ilgili diğer işlemlerin yapılması ile piyasa performanslarının takibi, mevzuata uygunluklarının denetlenmesi ve geliştirilmesi dahil olmak üzere hukuki danışmanlık hizmetimiz kapsamında sürekli güncellenen kanun ve yönetmelikler hakkında düzenli bilgilendirme yapıyoruz.

09

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ürün ve hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesi ihtiyacı doğrultusunda, reklam ve pazarlama sektörünün de gelişmesiyle önemi artan Fikri mülkiyet hukuku alanında uzman ekibimiz, ulusal ve uluslararası platformda aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

·Marka, patent,  endüstriyel tasarım, know-how, alan adı ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması, devri ve itirazları işlemleri,

·Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,

·Telif hakları,

·Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi,

·Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi,

·Lisans sözleşmelerinin hazırlanması.

10

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuzda gayrimenkul sektöründe uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı şirket veya kişilerin gayrimenkul alım satım işlemlerinin hukuki prosedürlerinin sağlanması, tapuda işlem tesisi, veraset ve intikal işlemlerinin yapılması, gayrimenkul üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları, kiralama sözleşmelerinin incelenmesi, kira tespiti ve uyarlama davaları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

Aynı zamanda müvekkillerimize gayrimenkul değer tespiti, inşaat proje ve sözleşmelerinin hazırlanması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahipleri ve müteahhit firma ile koordinasyon sağlanarak gerekli hukuki destek de verilmektedir.

11

Girişim Sermayesi Yatırımları

Avukatlık ofisimiz, ihracatçı ve ithalatçı müvekkillerimize. Girişim Sermayeleri Yatırımları alanında Şirket Birleşme Devralmaları ve Halka Arzlar, Gayrimenkul Yatırım fonları, Borçlanma Araçları ,Ters Kotasyon , Risk Sermayesi Yatırım Fonları , Sukuk İhracı ,Menkul Kıymetler, Ekipman Teminatlı Kredi Sertifikası ihracına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hem idare hukuku hem de özel sektörü bağlayan ve  teknik bilgi gerektiren özelleştirme konusunda, gerek mevzuatlar gerek idari işleyiş anlamında süreci baştan sona takip etmekteyiz.

12

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın, devlet eliyle ne şekilde tahsil edilebileceğinin kural ve kaidelerini bünyesinde barındırır. Kazanılmış davanın hükmü de çoğu zaman hukukun bu dalı ile uygulama alanı bulmaktadır.

Bizler dinamik ekibimiz, kuvvetli sosyal ilişkilerimiz  ve güncel mevzuata olan hakimiyetimiz ile borç ilişkisini yasalar önünde en verimli şekilde ve en kısa sürede sona erdirmeyi amaçlıyoruz.

Dosya takiplerimizi günü gününe, vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor; düzenli raporlama prensibimiz ile tüm müvekkillerimizi dosyalarının safahatları hakkında aylık olarak bilgilendiriyoruz.

13

İdare ve Vergi Hukuku

Avukatlık büromuz, gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları ile yaşamış olduğu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla idari başvuruların yapılması yanında itiraz süreçlerinin yürütülmesi, idari para cezalarının kaldırılmasına yönelik başvurular ile idare ve vergi mahkemelerinde dava takibi, vergi ve gümrük mevzuatı doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin yürütülmesi, vergi suç ve cezalarına ilişkin dava takibi, imar mevzuatı ile ilgili tüm sürecin yürütülmesi ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
14

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi olan iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman avukat kadromuz ile müvekkillerimizin ihtiyaçları ve güncel mevzuat değişiklikleri doğrultusunda müvekkillerimizle uygulamaya yönelik bilgiler paylaşılmakta ve kendilerine bu kapsamda düzenli eğitimler verilmektedir. Hukuk Büromuzda İşe alım ve işten çıkış süreçleri, çalışanların tazminat, işe iade talepleri ile iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin tüm dava ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması, yeni çalışma biçimlerinin değerlendirilmesi, gerek Korona Virüs dolayısıyla yayınlanan kanun ve genelgeler gerekse de değişen tüm yasal mevzuat doğrultusunda müvekkilimiz ile çalışanlarının uyum içinde hareket etmesine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi gibi İşçi-İşveren ilişkisinde doğabilecek olası mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır.
15

Özelleştirme Hukuku

Avukatlık ofisimiz, ihracatçı ve ithalatçı müvekkillerimize. Girişim Sermayeleri Yatırımları alanında Şirket Birleşme Devralmaları ve Halka Arzlar, Gayrimenkul Yatırım fonları, Borçlanma Araçları ,Ters Kotasyon , Risk Sermayesi Yatırım Fonları , Sukuk İhracı ,Menkul Kıymetler, Ekipman Teminatlı Kredi Sertifikası ihracına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hem idare hukuku hem de özel sektörü bağlayan ve  teknik bilgi gerektiren özelleştirme konusunda, gerek mevzuatlar gerek idari işleyiş anlamında süreci baştan sona takip etmekteyiz.

Back to top