-
Özelleştirme Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme Hukuku

Avukatlık ofisimiz, ihracatçı ve ithalatçı müvekkillerimize. Girişim Sermayeleri Yatırımları alanında Şirket Birleşme Devralmaları ve Halka Arzlar, Gayrimenkul Yatırım fonları, Borçlanma Araçları ,Ters Kotasyon , Risk Sermayesi Yatırım Fonları , Sukuk İhracı ,Menkul Kıymetler, Ekipman Teminatlı Kredi Sertifikası ihracına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Hem idare hukuku hem de özel sektörü bağlayan ve  teknik bilgi gerektiren özelleştirme konusunda, gerek mevzuatlar gerek idari işleyiş anlamında süreci baştan sona takip etmekteyiz.