-
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi olan iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman avukat kadromuz ile müvekkillerimizin ihtiyaçları  ve güncel mevzuat değişiklikleri doğrultusunda müvekkillerimizle uygulamaya yönelik bilgiler paylaşılmakta ve kendilerine bu kapsamda düzenli eğitimler verilmektedir. Hukuk Büromuzda İşe alım ve işten çıkış süreçleri, çalışanların tazminat,  işe iade talepleri ile iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin tüm dava ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,  yeni çalışma biçimlerinin değerlendirilmesi, gerek Korona Virüs dolayısıyla yayınlanan kanun ve genelgeler gerekse de değişen tüm yasal mevzuat doğrultusunda müvekkilimiz ile çalışanlarının uyum içinde hareket etmesine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi gibi  İşçi-İşveren ilişkisinde doğabilecek olası mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır.