-
İdare ve Vergi Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Avukatlık büromuz, gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları ile yaşamış olduğu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla idari başvuruların yapılması yanında itiraz süreçlerinin yürütülmesi, idari para cezalarının kaldırılmasına yönelik başvurular ile idare ve vergi mahkemelerinde  dava takibi, vergi ve gümrük mevzuatı doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin yürütülmesi, vergi suç ve cezalarına ilişkin dava takibi, imar mevzuatı ile ilgili tüm sürecin yürütülmesi ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.