-
İcra ve İflas Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın, devlet eliyle ne şekilde tahsil edilebileceğinin kural ve kaidelerini bünyesinde barındırır. Kazanılmış davanın hükmü de çoğu zaman hukukun bu dalı ile uygulama alanı bulmaktadır.

 

Bizler dinamik ekibimiz, kuvvetli sosyal ilişkilerimiz  ve güncel mevzuata olan hakimiyetimiz ile borç ilişkisini yasalar önünde en verimli şekilde ve en kısa sürede sona erdirmeyi amaçlıyoruz.

 

Dosya takiplerimizi günü gününe, vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor; düzenli raporlama prensibimiz ile tüm müvekkillerimizi dosyalarının safahatları hakkında aylık olarak bilgilendiriyoruz.