-
Gayrimenkul Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk Büromuzda gayrimenkul sektöründe uzman avukat kadromuz ile yerli ve yabancı şirket veya kişilerin gayrimenkul alım satım işlemlerinin hukuki prosedürlerinin sağlanması, tapuda işlem tesisi, veraset ve intikal işlemlerinin yapılması, gayrimenkul üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları, kiralama sözleşmelerinin incelenmesi, kira tespiti ve uyarlama davaları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

 

Aynı zamanda müvekkillerimize gayrimenkul değer tespiti, inşaat proje ve sözleşmelerinin hazırlanması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahipleri ve müteahhit firma ile koordinasyon sağlanarak gerekli hukuki destek de verilmektedir.