-
Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

 Ürün ve hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesi ihtiyacı doğrultusunda, reklam ve pazarlama sektörünün de gelişmesiyle önemi artan Fikri mülkiyet hukuku alanında uzman ekibimiz, ulusal ve uluslararası platformda aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

 

·Marka, patent,  endüstriyel tasarım, know-how, alan adı ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması,  tescili, korunması, devri ve itirazları işlemleri,

 

·Marka, patent,  endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgilİ danışmanlık hizmeti  verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,

 

·Telif hakları,

 

·Birleşme  devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık  hizmeti verilmesi,

 

·Ticari sırların  kötüye kullanılmasının engellenmesi,

 

·Lisans sözleşmelerinin hazırlanması.