-
Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Enerji ve Madencilik Hukuku

Ülkemizin enerji ve doğal kaynaklar bakımından bu denli zengin olması, bu kaynakların kullanılma şekli ve yükümlülükleri hakkında deneyim sahibi olmayı ve mevzuata ilişkin hukuki hakimiyeti gerektirmektedir.

 

Bu kapsamda tüzel kişi müvekkillerimizin enerji ve doğal kaynaklarla ilgili faaliyetlerinden doğan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan lisans başvuruları ve ilgili diğer işlemlerin yapılması ile piyasa performanslarının takibi, mevzuata uygunluklarının denetlenmesi ve geliştirilmesi dahil olmak üzere hukuki danışmanlık hizmetimiz kapsamında sürekli güncellenen kanun ve yönetmelikler hakkında düzenli bilgilendirme yapıyoruz.