-
Ceza Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukuku alanında uzman avukatlarımız aracılığı ile;

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesindeki tüm suçlar ile ilgili ceza yargılamaları kapsamına giren ihtilafların çözümü, suç duyurusunda bulunma kovuşturma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti için avukatlarımız tüm bilgi birikim ve deneyimleriyle hazırdır.