-
Birleşme ve Devralmalar
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Birleşme ve Devralmalar

Rekabet hukuku kapsamında ticari teşebbüslerin birleşme ve devralma işlemleri; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Birleşme yahut devralma sayılan haller ile bu kanun kapsamında geçerli kabul edilmeyen işlemlerin hangileri olduğu, Rekabet Kurumu’nun düzenleme, denetleme ve yaptırım işlemleri ile bunların tabi olduğu idari usul süreci, avukatlık ofisimizin uzmanlık alanlarındandır.

 

Piyasaların sağlıklı işleyişini anayasa  ile güvence altına alan tekelleşme yasağı kapsamında teşebbüslerin birleşme ya da devralma iş ve işlemlerinin usul ve yasaya en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayarak herhangi bir yaptırımla karşılaşmalarının önüne geçiyoruz.