-
Basın ve Medya
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Basın ve Medya

Basın ve Medya Hukuku hem ceza hem de özel hukuk kapsamına giren bir konu olmakla birlikte, oldukça geniş bir alana sahiptir. Medya ile ilgili Sponsorluk Sözleşmeleri, Menajerlik sözleşmeleri, Medya şirketleri alım-satım danışmanlığı, Reklam hukuku ve reklam sözleşmeleri, aldatıcı reklamlara karşı cezai ve hukuki yaptırımlar Basın ve Medya Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

 

Elkoca Avukatlık Bürosu olarak bu konularda hizmet vermenin yanı sıra ayrıca müvekkillerimiz için yazılı ve görsel yayınlar hakkında açılmış maddi ve manevi tazminat davalarının takibi, Basın ve Medya yolu ile işlenmiş her türlü hakaret, iftira suçu ve onur kırıcı yayınlara karşı cezai ve hukuki süreçlerinin yürütülmesi, Özel televizyon kuruluşları RTÜK ve diğer idari mercilerde hukuki prosedürlerin işletilmesi ve danışmanlık verilmesi,  Görsel ya da yazılı basında gerçekleştirilen özel hayatın gizliliği ve kişi hak ve özgürlüğünü ihlal eden davaların takibi, gazete ve basın kuruluşlarına tekzip başvuruları özenle yapılmaktadır.