-
Bankacılık ve Finans
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Bankacılık ve Finans

Avukatlık ofisimiz, süreçleri özel çözümler ve kurumsal ihtiyaçlara göre  müvekkillerle işbirliği içinde sürdürmektedir.

 

Elkoca ekibi olarak;

Ulusal ve uluslararası platformda birçok farklı sektörde şirket ve finans kuruluşunda sürecin yürütülmesi, olumsuz finansal etkenlerin kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarının korunması, alacaklıların muhtemel haciz ve muhafaza talepleri karşısında çözüm üretilmesi,  ipotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibi, kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,  leasing, faktoring, sair bankacılık operasyonları ve mali organizasyon yapısı konularında hukuki destek sağlanması, yeniden yapılandırma, konkordato ve iflas süreçlerinin ilerletilmesi, halka arz ve tasfiye işlemleri,  Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili hukuksal işlemlerin ve tüm uyuşmazlıkların çözümü gibi birçok alanda hukuki hizmet vermektedir.