-
Arabuluculuk Hizmeti
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Nedir?

 

Arabuluculuk Kanunu Md:2

“Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.”

 

Kadromuzda bulunan uzman arabulucular ile  tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden, hızlı, pratik ve güvenilir  bir şekilde çözmeleri amaçlanmaktadır. Hukuk büromuzda iş hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku, aile hukukunu ilgilendiren konuların maddi taleplerine ilişkin bölümü, tarafların tazminat ve alacak talepleri,  milletler arası uyuşmazlıklar ile ilgili ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere uyuşmazlığın taraflarını ortak bir noktada buluşturarak özel ve tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlığı birbirlerinin menfaatleri doğrultusunda en hızlı şekilde çözmek için büromuz tarafından arabuluculuk hizmeti verilmektedir.