-
Aile Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Aile Hukuku
 • Arabuluculuk Hizmeti
 • Bankacılık ve Finans
 • Basın ve Medya
 • Ceza Hukuku
 • Dava ve Uyuşmazlık Çözümü
 • Enerji ve Madencilik Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Girişim Sermayesi Yatırımları
 • İcra ve İflas Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Özelleştirme Hukuku

Aile Hukuku

Aile, toplumun en temel yapıtaşıdır. Aile hukuku da Türk Medeni Kanunu çatısı altında pek çok konuyu içinde barındıran geniş yelpazeli bir alandır. Aile hukuku boşanma ve boşanma davasında maddi manevi tazminat, mal rejimi, velayet, miras hukuku, evlat edinme, nişanlanmadan kaynaklanan ihtilaflar, nafaka gibi alanları da kapsamaktadır.

 

Aile hukukuna dahil olan davaların; özellikle beraberinde getirdiği psikolojik sonuçlar açısından; yürütülen  hukuki sürecin tarafların menfaatlerini koruyarak, sistemli ve en doğru şekilde yönetilmesi tüm aile bireyleri için büyük öneme sahiptir.

 

Avukatlık ofisimiz, Aile Hukuku alanında bireylere hukuki koruma sağlarken; aynı zamanda mental olarak da süreci en sağlıklı şekilde geçirmelerini hedeflemektedir.